Sau nhiều năm hoạt động, do nhu cầu lớn về tiêu dùng sản phẩm nên chúng tôi tăng về qui mô sản xuất dẫn đến sự phát triển trở thành Công ty NHH TM SX CB XNK Trái Cây Tam Nguyên
Công ty chúng tôi chuyên về lĩnh vực phát triển nông nghiệp, đặc biệc là trái cây sau thu hoạch. Nhiệm vụ của chúng tôi là chế biến tất cả các loại trái cây tươi, thành sản phẩm có giá trị cao hơn, bảo quản trái cây lâu hơn. Định hình và phát triển vùng nguyên liệu theo hướng oganic, đưa các sản phẩm tươi, chế biến đến tất cả người tiêu dùng,. Nâng cao giá trị của nông nghệp Việt Nam, đưa sản phẩm của người Việt đến tất cả bạn bè trên thế giới.